Informacje o Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina

Nasza rodzinna Kancelaria Adwokacka działa na terenie Szczecina od wielu lat. Obecnie mieści się w Szczecinie-Dąbiu, przy ul. Weteranów 2/7. Oboje adwokaci są absolwentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z racji świadczenia bardzo solidnej pomocy prawnej Kancelaria cieszy się od lat niesłabnącym zaufaniem Klientów.

W swojej pracy postępujemy zgodnie z wypracowanymi od trzech pokoleń zasadami etyki zawodu adwokata.

Jesteśmy zespołem doświadczonych adwokatów, specjalizujących się w obszarach prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego oraz prawa wykroczeń. Nasza kancelaria adwokacka powstała z pasji do świadczenia kompleksowych usług prawnych, opartych na profesjonalizmie, zaangażowaniu i etyce pracy.

Naszym głównym celem jest zapewnienie Państwu wszechstronnej pomocy prawnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Z pełnym zrozumieniem dla zawiłości prawa, angażujemy się w każdą sprawę, dążąc do osiągnięcia optymalnych rezultatów oraz skutecznej obrony Państwa interesów.

uśmiechnięty mężczyzna w garniturze


kobieta w żakiecie

Jako członkowie społeczności prawniczej aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju inicjatywach na rzecz pomocy potrzebującym. Bierzemy udział w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw, gdzie prowadzimy seminaria i wykłady dla wolontariuszy oraz pracowników ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych. Dodatkowo angażujemy się w tworzenie lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzicom.
Wyróżnia nas:

 • uczciwe informowanie Klientów o realnych szansach i możliwościach rozwiązania ich sprawy,
 • osobisty udział adwokatów w rozprawach,
 • uprzedzanie o okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie ich sprawy przez sądy,
 • poświęcanie odpowiedniej ilości czasu na rozmowę z Klientem w zależności od jego indywidualnych potrzeb i skomplikowania jego sprawy,
 • nieograniczony kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz osobisty z adwokatem w toku prowadzenia sprawy.

Prowadząc wszelkie sprawy osoby zainteresowanej zapewniamy:

 • możliwość umówienia spotkania w dogodnym terminie dla Klienta,
 • dokładne wyjaśnienie Klientowi jego sytuacji prawnej i dyskusję nad koncepcją prowadzenia sprawy,
 • zapoznawanie Klienta ze wszystkim materiałami dotyczącymi jego sprawy,
 • szczegółowe informowanie o sposobie prowadzenia postępowań karnych z udziałem dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, a także zeznających w charakterze świadków w sprawach karnych i cywilnych,
 • w przypadku, gdy wymaga tego konkretna sprawa ścisły kontakt i współpraca z kancelarią notarialną, komornikiem, agencją detektywistyczną,
 • w sprawach rodzinnych i w przypadkach przemocy w rodzinie kontakt i współpraca z mediatorem, terapeutą i organizowanie wsparcia psychologicznego.