Prawo karne

kajdanki

Z przyjemnością przedstawiamy naszą ofertę z zakresu prawa karnego, skierowaną do klientów poszukujących profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej w trudnych sprawach karnych.

Oferuje wsparcie w szerokim spektrum spraw, takich jak:

  • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, które obejmują wszelkie zagadnienia związane z przemocą domową, znęcaniem się nad bliskimi i nieodpowiedzialną opieką;

  • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdzie pomagamy w sytuacjach dotyczących gwałtu, molestowania seksualnego czy pornografii dziecięcej;

  • bezpieczeństwo w komunikacji, gdzie zajmujemy się sprawami związanymi z obraźliwymi treściami, groźbami czy zniesławieniem;

  • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, gdzie udzielamy pomocy w sprawach związanych z oszustwami, malwersacją finansową oraz korupcją;

  • przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu, gdzie reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących kradzieży, rozbojów, uszkodzenia mienia, wypadków drogowych oraz napaści cielesnych;

  • sprawy prywatnoskargowe, w których oferujemy wsparcie w przypadkach naruszenia prywatności, zniesławienia oraz pomówień;

  • prawo karne skarbowe, gdzie pomagamy klientom w sprawach związanych z naruszeniem przepisów podatkowych, unikaniem płacenia podatków, czy oszustwami podatkowymi.