Prawo cywilne

obrączki ślubneZ przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą specjalizację w obszarze prawa cywilnego. Jako kancelaria adwokacka z wieloletnim doświadczeniem, jesteśmy gotowi świadczyć kompleksową pomoc prawną w tym zakresie. Prawo cywilne jest jednym z fundamentów systemu prawnego, regulującym relacje między jednostkami i podmiotami prywatnymi. 

Usługi z zakresu prawa cywilnego

Oferujemy szeroki zakres usług prawnych w ramach prawa cywilnego, w tym sprawy:

 • o rozwód i separację,
 • o rozdzielność majątkową,
 • o podział majątku,
 • z zakresu rozliczeń konkubinatów,
 • o alimenty i koszty utrzymania rodziny,
 • dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, w tym także sprawy dotyczące egzekwowania wykonywania kontaktów,
 • dotyczące zarządu majątkiem dziecka,
 • o ustalenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • o przysposobienie krajowe i zagraniczne,
 • prowadzone w trybie konwencji haskiej, a dotyczące uprowadzenia dzieci za granicę,
 • rodzinne związane z obrotem zagranicznym,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • spadkowe, w tym sprawy związane z kwestionowaniem ważności testamentu i działy spadku,
 • o zachowek,
 • z zakresu własności i współwłasności,
 • z zakresu umów, w tym także umów ubezpieczeń,
 • o unieważnienie tzw. kredytów frankowych,
 • dotyczące wszelkich odszkodowań,
 • z zakresu prawa wekslowego,
 • gospodarcze,
 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • w postępowaniu egzekucyjnym, w tym powództwa przeciw egzekucyjne.