O nas

Nasza rodzinna Kancelaria Adwokacka działa na terenie Szczecina od wielu lat. Obecnie mieści się w Szczecinie-Dąbiu, przy ul. Weteranów 2/7. Oboje adwokaci są absolwentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z racji świadczenia bardzo solidnej pomocy prawnej Kancelaria cieszy się od lat niesłabnącym zaufaniem Klientów.

W swojej pracy postępujemy zgodnie z wypracowanymi od trzech pokoleń zasadami etyki zawodu adwokata.

Adwokaci biorą aktywny udział w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw, prowadzą seminaria i wykłady dla wolontariuszy i pracowników ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych, uczestniczą w tworzeniu lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzicom.

Wyróżnia nas:

– uczciwe informowanie Klientów o realnych szansach i możliwościach rozwiązania ich sprawy,
– osobisty udział adwokatów w rozprawach,
– uprzedzanie o okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie ich sprawy przez sądy,
– poświęcanie odpowiedniej ilości czasu na rozmowę z Klientem w zależności od jego indywidualnych potrzeb i skomplikowania jego sprawy,
– nieograniczony kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz osobisty z adwokatem w toku prowadzenia sprawy.

Prowadząc wszelkie sprawy osoby zainteresowanej zapewniamy:

– możliwość umówienia spotkania w dogodnym terminie dla Klienta,
– dokładne wyjaśnienie Klientowi jego sytuacji prawnej i dyskusję nad koncepcją prowadzenia sprawy,
– zapoznawanie Klienta ze wszystkim materiałami dotyczącymi jego sprawy,
– szczegółowe informowanie o sposobie prowadzenia postępowań karnych z udziałem dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, a także zeznających w charakterze świadków w sprawach karnych i cywilnych,
– w przypadku, gdy wymaga tego konkretna sprawa ścisły kontakt i współpraca z kancelarią notarialną, komornikiem, agencją detektywistyczną,
– w sprawach rodzinnych i w przypadkach przemocy w rodzinie kontakt i współpraca z mediatorem, terapeutą i organizowanie wsparcia psychologicznego.